BLOG

Bekra Bildirimi

Bekra Bildirimi

BEKRA Bildirimi Büyük Endüstriyel Kazaların Engellenmesi ve etkilerinin minimum seviyeye indirilmesiyle ilgili yönetmelik ekinde bulunan tehlikeli kimyasal maddeleri barındıran kurumların, bulundurmuş olduğu maddelerle miktarını, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na beyan etmiş oldukları bildirimdir.
DETAYLI BİLGİ
Kkdik Kapsamında İthalatçılar

Kkdik Kapsamında İthalatçılar

KKDİK sürecinde, görev ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için, öncelikle firmaların rollerini doğru bir şekilde belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen rollere göre yönetmelikler, rehber dokümanlar incelenmeli ve yasal yükümlülükler bu doğrultuda yerine getirilmelidir.
DETAYLI BİLGİ
Alt Kullanıcı Sorumlulukları Nelerdir?

Alt Kullanıcı Sorumlulukları Nelerdir?

Alt kullanıcı, ithal veya imal edilen bir maddeyi temin ediyorsa ve bu maddenin kaydı yapılmışsa, kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır.
DETAYLI BİLGİ
KKDİK Ön Kayıt ve KKDİK Yönetmeliği

KKDİK Ön Kayıt ve KKDİK Yönetmeliği

Kimyasal madde kayıtları iki aşamalı gerçekleşmekte olup, bunlardan ilki ön kayıt işlemleridir. Ön kayıt işleminin amacı, Bakanlık tarafından bir havuz oluşturarak, kaydedilen maddeler için katılımcıların bir araya gelmesini sağlamaktır.
DETAYLI BİLGİ
Güvenlik Bilgi Formu /  MSDS Hazırlama Hizmeti

Güvenlik Bilgi Formu / MSDS Hazırlama Hizmeti

SDS , İngilizce “Safety Data Sheet” kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Genellikle, MSDS olarak karşımıza çıkmakta ve bu da başına Material kelimesinin gelmesinden kaynaklıdır. Ülkemizde Türkçe ’ye çevrilmiş hali “ Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ” şeklinde kullanılmaktadır.
DETAYLI BİLGİ
Polimerler

Polimerler

Polimerler, günlük hayatımızın her alanında kullanılan ürünlerin temel maddesidir. Plastik, kauçuk, boya, yapıştırıcı gibi ürünlerin içeriğinde bulunan polimerler, spor alanlarından tekstile, otomobilden gıda sektörüne kadar her alanda karşımıza çıkmaktadır.
DETAYLI BİLGİ
SEA Bildirimi ve Yönetmeliği

SEA Bildirimi ve Yönetmeliği

SEA Yönetmeliği kapsamındaki bir başka gereklilik ise kimyasal maddelerin, Bakanlığın online uygulaması olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki Kimyasal Kayıt Sistemi uygulaması üzerinden kayıtlarıdır.
DETAYLI BİLGİ